Constructies Nobleo

Constructief Ontwerp Bouw

Een helder en doordacht constructief ontwerp heeft een grote invloed op de bouwkosten en verdere uitwerking van het plan. De hoofddraagconstructie is de basis van een gebouw en heeft veel raakvlakken met overige disciplines in de bouwketen, of het nu gaat om de bouw van een vrijstaande woning of het realiseren van utilitaire projecten. Het heeft onze voorkeur om vanaf het begin betrokken te zijn bij het bouwproces zodat we onze technische inbreng kunnen geven en waar nodig kunnen bijsturen.

Nobleo Bouw & Infra heeft ruime ervaring in het construeren van beton-, staal-, steen-, en houtconstructies. Daarnaast denken we actief mee in het gebruik van innovatieve materialen en uitvoeringswijzes, met oog voor het uitvoeringsgemak, de esthetische waarde van het gebouw en de functionaliteit tijdens gebruik. We vertalen de wensen van de opdrachtgever in een doordacht ontwerp en we stellen hoge eisen aan de wijze waarop we communiceren met betrokken partijen.

Het eindresultaat is een tot in detail uitgewerkt 3D-Model (BIM). De door ons gemaakte modellen, tekeningen en berekeningen worden gebruikt voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning en dienen als uitvoeringsdocumenten voor de aannemer. Van ontwerp-, tot en met uitvoeringfase blijven we betrokken bij het bouwproces in een adviserende en direct sturende rol. We controleren op de correcte uitvoering van de diverse constructieve onderdelen en toetsen of de constructieve elementen de gevraagde kwaliteit hebben.

Neem contact op
Door vroeg in het project betrokken te zijn, worden succesvolle projecten gerealiseerd.
Integraliteit door betrokkenheid.
Actief meedenken in het ontwerpproces met oog op uitvoeringsgemak, esthetische waarde en functionaliteit van het gebouw.