Wegontwerp Nobleo

Wegontwerp

De afdeling Wegontwerp richt zich op het leveren van ingenieursdiensten voor het ontwerp van lijninfrastructuur in complexe projecten. De specialisten van Nobleo Bouw & Infra kunnen de klant bijstaan in de planontwikkeling en contractvoorbereiding aan opdrachtgeverskant en van tenderfase tot site engineering aan de opdrachtnemerskant. De ingenieurs van Nobleo Bouw & Infra brengen hun deskundigheid naar de klant om projecten tot een succes te maken. Door hun sterke communicatieve vaardigheden kunnen zij hun expertise met de klant delen en de projecten integraal benaderen.

Door tegenstrijdige belangen en niet altijd eenduidige richtlijnen moeten er bij het ontwerpen van wegen vaak compromissen gesloten worden. Deze compromissen kunnen invloed hebben op de verkeersveiligheid. De verkeersveiligheidsauditor toetst een ontwerp of gerealiseerde infrastructuur op verkeersveiligheid aan de hand van de richtlijnen en het gedrag van de weggebruiker.

De aanwezige kennis en diensten binnen de afdeling Wegontwerp van Nobleo Bouw & Infra bestaan uit:

Wegontwerp
* Ontwerpen rijkswegen
* Ontwerpen onderliggend wegennet
* Ontwerpen binnenstedelijke infra
* Ontwerpen tijdelijke situaties (faseringen)
* Ontwerpleiding en ontwerpmanagement van complexe integrale infraprojecten
* Advisering in en opstellen van EMVI plannen (eindsituatie en faseringen)
* Ondersteuning bij ontwikkeling van 3D ontwerp (MX en Civil3D) en BIM, gekoppeld aan inhoudelijke expertise van wegen en raakvlakken met het ontwerp van kunstwerken en andere disciplines

Verkeersveiligheidsauditor
* Uitvoeren verkeersveiligheidsaudits door gecertificeerde auditors (KoVa)
* Intern advies op projecten rondom een verkeersveiligheidsaudit
* Toetsing wegontwerp in relatie tot verkeersgedrag en verkeersveiligheid

Neem contact op

Ontwerpen van wegen o.b.v. verkeersgedrag en Human Factors.

Onmisbare dienstverlening bij de complexe infraprojecten in Nederland.

Een integraal wegontwerp door toepassen van brede kennis en kunde.