Werken na corona

Tijdens de laatste kantoorwerkdag zijn we met elkaar in gesprek gegaan, over de ervaringen de afgelopen periode met het werken op afstand. Ontzettend mooi om te zien hoe actief iedereen hieraan deelnam!

Wat vooral duidelijk naar voren komt is dat niet eenduidig is aan te geven wat de ideale verdeling is als het gaat om op locatie werken of op afstand. Dit is heel persoonlijk en hangt af van je leeftijd, je karakter, je woonsituatie, het project waarop je werkt en van het type werkzaamheden dat op de agenda staat.

Wel blijkt dat onze junioren het werken op kantoor harder nodig hebben dan de senioren. Ervaring opdoen en leren (van elkaar) valt nu eenmaal niet mee in je eentje achter een scherm. Ook voor brainstormsessies, creatieve processen, sparren, ontwerpbeslissingen en kennismakingen geldt dat ze bij voorkeur fysiek plaatsvinden net als de startbijeenkomst van een project.

Bepaalde werkzaamheden lenen zich echter prima voor werken op afstand, zoals het uitwerken van ideeën, lezen van stukken, voortgangs- en planningsoverleg en de meer operationele werkzaamheden. Ook als je het heel druk hebt kan op afstand werken effectiever en efficiënter zijn.

Verder kwamen de volgende tips/wensen uit de groep:

  • Plan niet de hele dag vol met teams overleggen, zorg dat je tussendoor bereikbaar bent.
  • Bij de start van een project een fysieke bijeenkomst houden.
  • Vanuit het MT is er de behoefte om iedereen regelmatig op kantoor te zien.
  • Plan vaste dag(en) op kantoor met je teamleden.

De wensen ten aanzien van het pand, onder andere om rustiger of met een (kleiner) team te kunnen werken, worden zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp van de uitbreiding van ons kantoor. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een digitale scrum tool (Miro).

We zijn blij met alle input die we van jullie hebben gekregen. Ons beeld is bevestigd dat we niet zo zeer behoefte hebben aan een heel strak beleid omtrent het werken op afstand. Er is juist behoefte aan een stukje maatwerk waarbij iedereen rekening kan houden met zijn persoonlijke situatie. Maar daarnaast geldt dat werken nu eenmaal teamsport is. We hebben elkaar nodig om als individu én als bedrijf te kunnen blijven ontwikkelen en groeien.