Skip to main content

Communicatieve ‘skills’ dragen bij aan succesvol projectverloop

By 4 januari 2021januari 8th, 2021Collega's aan het woord, Nobleanen

Actieve coaching voor elke Nobleaan

Communicatieve ‘skills’ dragen bij aan succesvol projectverloop

 

Het is in de bouw en infra een vraag die steeds weer terugkomt: hoe zorgen we voor een effectief projectverloop? Gestreefd wordt naar een kwalitatief, binnen het budget en de gestelde termijn gerealiseerd eindresultaat. Toch pakt de praktijk vaak anders uit. Bij Nobleo weten we dat een bouw- en infraproject voor 50 procent bestaat uit vakinhoudelijke kennis en 50 procent uit communicatieve skills. 100 procent succes begint bij integraal samenwerken binnen de hele projectorganisatie. Voor ons is dat dagelijkse kost: integraal werken zit in elke Nobleaan.

Nobleo’s motto luidt ‘Echt integraal!’ Het uitroepteken benadrukt een van de belangrijkste kernwaardes van Nobleo: beter samenwerken door over het eigen vakgebied te kijken. Maar ook: béter worden in het eigen vakgebied door te willen leren van andere vakgebieden. “Het zijn voor de hand liggende waardes, die binnen elke projectorganisatie dagelijkse kost zouden moeten zijn”, zegt Nobleo-directeur Jeroen Kon. “Maar in de bouw en infrapraktijk loopt het vaak anders. Denk aan de talloze infraprojecten die, alle goede bedoelingen ten spijt, enorm ontspoorden. Bekend voorbeeld is de Amsterdamse Noord/Zuidlijn, waar de begrote kosten van 681 miljoen euro uiteindelijk bleken opgelopen tot 3,1 miljard euro.”

T-shaped

Bij Nobleo werken professionals die naast vakinhoudelijke kennis ook over de juiste communicatieve skills beschikken en in staat zijn tot integrale samenwerking. Jeroen: “Onze Nobleanen zijn sociaal vaardige professionals in de bouw en infra. Het zijn ontwerpers, constructeurs, tekenaars, coördinatoren, werkvoorbereiders, teamleiders en projectleiders die zich hebben gespecialiseerd maar die ook voorbij hun eigen vak willen kijken.” Werken bij Nobleo begint natuurlijk bij een zorgvuldige screening aan de poort via analysegesprekken en assessments. Zo vindt Nobleo zijn ‘T-shaped engineers’, ingenieurs met een brede vakmatige interesse die ook nog eens graag over de eigen schutting kijken. Maar er is meer. Nobleanen mogen ook nog eens rekenen op intensieve, actieve coaching die aansluit bij hun ontwikkeling.

Potentieel benutten

Cunie Wolthers is coach bij Nobleo. Ze coacht medewerkers en stuurt daarnaast andere Nobleo-coaches aan: “Vaak wordt coaching ingezet om ongewenste situaties te keren. Bij Nobleo doen we dat anders. Wij coachen actief om onze medewerkers nóg beter te maken. Wij willen dat onze Nobleanen hun talenten, waarden en gedachten beter leren kennen en hun volledige potentieel gaan benutten, zodat zij optimaal inzetbaar zijn. In de ingenieurswereld is dat een bijzondere aanpak. Daarmee maken wij binnen de projectorganisatie het verschil.”

Soft skills

Eenmaal in dienst krijgen Nobleanen de mogelijkheid tot intensieve coaching. De uitnodiging voor een coachinggesprek is vrijblijvend, de inhoud altijd vertrouwelijk. Tijdens de coaching gaat Cunie met de Nobleaan op zoek naar zijn of haar persoonlijke talenten. Cunie: “Dit zijn de meer ‘zachte’, communicatieve vaardigheden, zogenaamde soft skills, die bijdragen aan competenties, denk aan

persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Ze vormen de basis voor de verdere ontwikkeling. De een is sterk in het bedenken van ideeën, terwijl de ander juist hoog scoort op het bijsturen van al lopende processen. Daarnaast betekent iets graag willen nog niet dat je er ook de vaardigheid voor bezit, terwijl het anderzijds ook weinig zin heeft om coaching te richten op zaken die buiten iemands interesseveld liggen. Door persoonlijke interesses, talenten en valkuilen inzichtelijk te maken, opent zich een pad naar de toekomst. Dit leidt naar een werkomgeving waarin de Nobleaan zijn vakkennis kan inzetten op een manier die het beste bij hem past.”

Verantwoordelijkheid nemen

Coaching is een van de belangrijkste pijlers voor het succes van Nobleo. Zelfleiderschap leidt ertoe dat functies op individueel niveau beter worden ingevuld, en dat vaardigheden tot wasdom komen. “Binnen de teams maar vooral team overstijgend dragen ze bij aan een betere samenwerking”, weet Cunie. “Er ontstaat een flow waarin zelfvertrouwen de kans krijgt, en waar medewerkers keuzes maken en uitdagingen durven aangaan. Ze nemen de verantwoordelijkheid en wijzen elkaar op elkaars verantwoordelijkheden. Daar heeft het project veel baat bij.”

Betere beslissingen en leiderschap

Aandacht voor communicatieve vaardigheden draagt, naast vakkennis, binnen Nobleo op alle niveaus bij aan de kwaliteit van de projectorganisatie. “Op strategisch niveau worden betere beslissingen genomen en leiderschap krijgt meer kans om zich te ontplooien”, zegt Jeroen. “Daar komt bij dat teams beter worden gehoord, terwijl er tussen de teams onderling meer verbinding ontstaat. Er worden ook meer doelen bereikt, doordat medewerkers ook gewoon meer voor elkaar krijgen. Het is de flow die Nobleo via coaching nastreeft en die we, via onze Nobleanen, op elk niveau in de praktijk brengen.”