Verkeer Nobleo

Verkeer

De afdeling Verkeer voorziet in het ontwerp, engineering en advisering op het gebied van mobiliteit en dynamische verkeerssystemen. Onze ingenieurs zijn gespecialiseerd in het doelgericht ingrijpen in de verkeerssituatie met dynamische en statische instrumenten met als doel een optimale verkeersafwikkeling uit oogpunt van maximale doorstroming, minimale milieuhinder en/of zo groot mogelijke verkeersveiligheid. Zowel in reguliere en eindsituaties als in tijdelijke situaties, gedurende wegwerkzaamheden of evenementen. Van rijkswegen tot onderliggend wegennet.

De specialisten van Nobleo Bouw & Infra kunnen de klant bijstaan in de planontwikkeling en contractvoorbereiding aan opdrachtgeverskant alsook van tenderfase tot site engineering aan de opdrachtnemerskant.

De aanwezige kennis en diensten binnen de afdeling Verkeer van Nobleo Bouw & Infra bestaan o.a. uit:

Verkeersmanagement

 • Verkeerskundige analyses opstellen m.b.v. doorstroming/capaciteitsberekeningen
 • Opstellen van verkeersmaatregelplannen & verkeersafwikkelingsplannen
 • Kruispuntanalyses en ontwerp verkeerslichtenregelingen
 • Opstellen verkeerskundige ontwerpen
 • Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregelen
 • Advisering op gebied van verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen
 • Analyseren en monitoren van VoertuigVerliesUren (VVU) modellen
 • Ondersteuning in vergunningsaanvragen (verkeersvergunningen, verkeersbesluiten, SPIN-aanvragen, SLOTS)
 • Opstellen van regelscenario’s
 • Opstellen van BLVC-plannen
 • Advisering in en opstellen van EMVI plannen m.b.t. mobiliteit

Dynamisch verkeersmanagement / verkeerstechniek

 • Advisering op het gebied van DVM systemen (MTM, DRIP’s, TDI’s, CCTV, BPS, DOV, VICnet, etc.)
 • 3D Ontwerp verkeerskundige projectering (VDC’s, bewegwijzering en signaalgevers)
 • 3D Ontwerp (dynamische) openbare verlichting, incl. lichtberekeningen
 • Kabelberekeningen inclusief ontwerp kabelloop- en installatietekeningen
 • Opstellen van instrumentatielijsten (LUI), segmenteringslijsten (Monitoring) en MSS-tabellen
 • Advisering in en opstellen van EMVI plannen met betrekking tot DVM systemen

Heb je vragen of wil je meer weten over Verkeer en onze diensten? Neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan klaar om jouw behoeften te bespreken.

Neem contact op

Doelgericht ingrijpen in de verkeerssituatie om het gewenste doel te bereiken, zonder de verkeersveiligheid in het geding te brengen.

De doorstroming bevorderen door alle facetten mee in ogenschouw te nemen.

Verkeerskundige kennis i.c.m. de kennis van het wegontwerp resulteert in de beste oplossingen.