Certificeringen

ISO 9001:2015

Kwaliteit staat voorop binnen Nobleo Bouw & Infra. Dat heeft zich bewezen met een ISO 9001:2015 certificering!

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Wij hebben in maart 2021 het ISO 9001:2015-certificaat in ontvangst mogen nemen vanuit KIWA. Hiermee tonen we aan dat Nobleo Bouw & Infra te allen tijde kwaliteit levert en altijd werkt aan continue verbetering, zowel intern als naar onze klanten. Met deze certificering zijn we nog breder inzetbaar.

Download certificaat
ISO certificering

CO2-prestatieladder

Wij geloven dat bijdragen aan een duurzame wereld van het grootste belang is voor de wereld van vandaag en morgen. Met behulp van de CO2-prestatieladder krijgen wij een beter inzicht in de CO2-uitstoot van onze activiteiten en de keten én focussen we ons op de reductie ervan. Nobleo Bouw & Infra is CO2-Bewust niveau 5 gecertificeerd.

Samen met collega’s, ketenpartners en kennisinstellingen zoeken wij naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot te reduceren en vervolgens daar actief mee aan de slag te gaan. Daarom werken wij aan een verdere reductie van het energieverbruik gerelateerd aan onze activiteiten. Onze doelstelling daarbij is om in 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 2019 met 50% te hebben gereduceerd.

Lees meer

Safety Culture Ladder

Bij Nobleo Bouw & Infra staat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers voorop. We hechten veel waarde aan een veilige, prettige en gezonde werkomgeving.

Om ons bewustzijn van veiligheid te meten en te verbeteren hebben we het stappenplan van de Safety Culture Ladder (SCL), voorheen veiligheidsladder, doorlopen. Deze beoordelingsmethode helpt ons bij het inzichtelijk maken en meten van ons veiligheidsbewustzijn en ons gedrag op het gebied van veiligheid.

Nobleo Bouw & Infra heeft de SCL audit succesvol doorlopen en de trede 3 indicatie behaald!

Download certificaat