Geotechniek

Nobleo Bouw & Infra staat bekend om zijn integrale bouwbare ontwerpen. Ook binnen ons geotechnisch advies staat dit hoog in het vaandel. Onze geotechnisch specialisten hebben ruime ervaring in het advies geven over en ontwerpen van civiele kunstwerken, aardebanen, hulpconstructies en het uitvoeren van het daarvoor benodigde geotechnisch onderzoek. We beschikken over de juiste expertise voor een integrale aanpak, waarbij we de interactie tussen geotechniek, constructief ontwerp, GWW-ontwerp en de realisatie meenemen in elk project. Dit heeft, doordat een optimaal ontwerp wordt gemaakt en uitvoeringsrisico’s worden verminderd en beheerst, een grote meerwaarde voor jou als klant.

Projectondersteuning van start tot beheer

We zijn actief in elke projectfase; van projectinitiatie en tender tot en met de realisatie en het beheer. Ons gespecialiseerd geotechnisch team wordt ingezet op basis van een mix van kwaliteiten die perfect aansluit op de behoeften van het project.

Vroege betrokkenheid, slimmere oplossingen

Door geotechniek al in de beginfase van een project te betrekken, kunnen we al vroeg verschillende funderingsmogelijkheden overwegen en uitvoeringsrisico’s mitigeren. Hierbij houden we rekening met zowel de uitvoerbaarheid als de kosten en de impact op de omgeving. Onze geotechnisch specialisten kunnen de benodigde hulpwerken voor de realisatie van civiele constructies ontwerpen, inclusief bouwputten en ondersteuningsconstructies. Daarbij beoordelen en toetsen we ook de impact op de omgeving, zoals trillingen en gronddeformaties.

Onze geotechnische diensten omvatten:

 • Geotechnische ontwerpleiding
 • Uitvoeren van een quick-scan om de haalbaarheid in een vroeg stadium te toetsen
 • Opzet benodigd geotechnisch grond- en laboratoriumonderzoek
 • Ontwerp aardebaan (zetting, stabiliteit, zettingsversnellende maatregelen ophoog-schema’s)
 • Funderingsontwerp van (hulp-)constructies
 • Ontwerp van grondkerende constructies (damwanden, keerwanden, CSM, etc)
 • Complexe EEM-berekeningen met Plaxis 2D of 3D
 • Ontwerp van inrijden, vijzelen of schuiven van constructies
 • Ontwerp van paalmatrassen, Terre Armee en gewapende grondconstructies
 • Omgevingsbeïnvloeding (trillingen, zettingen en horizontale deformaties, monitoringsplan)
 • Advisering bij schade aan civiele kunstwerken of aardebaan

Geotechnisch advies

Gebaseerd op geotechnisch onderzoek, gaan onze specialisten graag aan de slag met grondige berekeningen voor een deskundig geotechnisch advies of ontwerp voor jouw project.

Heb je vragen of wil je meer weten over geotechniek en onze diensten? Neem gerust contact met ons op. Onze geotechnisch adviseurs staan klaar om jouw behoeften te bespreken.

Neem contact op

Onze geotechnisch specialisten hebben alle kennis en de beste expertise voor een volledig advies, van grondonderzoek tot en met uitvoering.

Door de juiste samenwerking tussen constructeur en geotechnicus verbetert de kwaliteit van civiele kunstwerken.

De inzet van een ervaren geotechnisch specialist, in een vroeg stadium van het project, reduceert kosten en uitvoeringsrisico’s.