Wegontwerp Nobleo

GWW Ontwerp

De afdeling Grond-, Weg- en Waterbouw ontwerp richt zich op het leveren van ingenieursdiensten voor het ontwerp van lijninfrastructuur in complexe projecten. De specialisten van Nobleo Bouw & Infra kunnen de klant bijstaan in de planontwikkeling en contractvoorbereiding aan opdrachtgeverskant en van tenderfase tot site engineering aan opdrachtnemerskant.

De ingenieurs van Nobleo Bouw & Infra brengen hun deskundigheid naar de klant om projecten tot een succes te maken. Door hun sterke communicatieve vaardigheden kunnen zij hun expertise met de klant delen en de projecten integraal benaderen.

Binnen de afdeling GWW ontwerp zijn we gespecialiseerd in:

 • Wegontwerp
 • Faseringen hoofdwegen en onderliggend wegennet
 • Verkeersveiligheidsaudits
 • Visualisaties

Naast bovenstaande specialismen voeren we binnen Nobleo Bouw & Infra ook GWW werkzaamheden uit met betrekking tot:

 • Bouw Informatie Model (BIM)
 • Dijkontwerp
 • Hemelwaterafvoer
 • Watersystemen
 • Ecologische voorzieningen
 • Landschappelijke inpassingen
 • Geotechnische adviezen
 • Geografisch informatiesysteem(GIS)
 • Ontwerpleiding en ontwerpmanagement

 

Wegontwerp

De aanwezige kennis en diensten binnen de specialisatie Wegontwerp bestaan uit:

 • Ontwerpen rijkswegen
 • Ontwerpen onderliggend wegennet
 • Ontwerpen binnenstedelijke infra
 • Ondersteuning bij ontwikkeling van 3D ontwerp (Open Roads Designer en Civil3D) en BIM, gekoppeld aan inhoudelijke expertise van wegen en raakvlakken met het ontwerp van kunstwerken en andere disciplines
 • Bermbeveiliging, bebakening en markering, bebording en bewegwijzering, verlichting en verzorgingsplaatsen

Faseringen hoofdwegen en onderliggend wegennet

De aanwezige kennis en diensten binnen de specialisatie Faseringen hoofdwegen en onderliggend wegennet bestaan uit:

 • Ontwerpen tijdelijke verkeerssituaties (faseringen) op hoofdwegen
 • Ontwerpen tijdelijke verkeerssituaties (faseringen) op onderliggend wegennet
 • Advisering in en opstellen van faseringsplannen tijdens de tenderfase

Verkeersveiligheidsaudits (KoVa gecertificeerd)

De verkeersveiligheidsauditor toetst een ontwerp of gerealiseerde infrastructuur op verkeersveiligheid aan de hand van de richtlijnen en het gedrag van de weggebruiker. Door tegenstrijdige belangen en niet altijd eenduidige richtlijnen moeten er bij het ontwerpen van wegen vaak compromissen gesloten worden. Deze compromissen kunnen invloed hebben op de verkeersveiligheid. Bij Nobleo Bouw & Infra kunt u terecht voor:

 • Het uitvoeren van verkeersveiligheidsaudits op wegen in beheer van het Rijk (KoVa gecertificeerd)
 • Het uitvoeren van verkeersveiligheidsaudits op onderliggend wegennet en binnenstedelijke infra
 • Het geven van intern advies op projecten rondom een verkeersveiligheidsaudit (incl. proces)
 • Het toetsen van een wegontwerp in relatie tot verkeersgedrag en verkeersveiligheid

Visual Engineering

De Visual Engineers van Nobleo Bouw & Infra kunnen in iedere fase van een project het ontwerp in 3D visualiseren. Van ontwerpfase tot realisatiefase, met de exacte maatvoering en de technische details kijken we direct in 3D naar iedere stap in het proces. Onze Visual Engineers hebben de technische kennis van het ontwerpen én de skills om het direct te visualiseren, waardoor het niet alleen een mooie weergave is, maar ook tot in detail klopt. Meer weten? Kijk op onze Visual Engineering pagina.

Neem contact op

Ontwerpen van wegen o.b.v. verkeersgedrag en Human Factors.

Onmisbare dienstverlening bij de complexe infraprojecten in Nederland.

Een integraal wegontwerp door toepassen van brede kennis en kunde.