Wegontwerp Nobleo

GWW Ontwerp

De afdeling Grond-, Weg- en Waterbouw ontwerp richt zich op het leveren van ingenieursdiensten voor het ontwerp van lijninfrastructuur in complexe projecten. De specialisten van Nobleo Bouw & Infra kunnen de klant bijstaan in de planontwikkeling en contractvoorbereiding aan opdrachtgeverskant en van tenderfase tot site engineering aan opdrachtnemerskant.

De ingenieurs van Nobleo Bouw & Infra brengen hun deskundigheid naar de klant om projecten tot een succes te maken. Door hun sterke communicatieve vaardigheden kunnen zij hun expertise met de klant delen en de projecten integraal benaderen.

Onze specialisaties binnen de afdeling GWW ontwerp zijn:

 • Wegontwerp
 • Faseringen hoofdwegen en onderliggend wegennet
 • Verkeersveiligheidsaudits
 • Visualisaties

Naast bovenstaande specialismen voeren we binnen Nobleo Bouw & Infra ook GWW werkzaamheden uit met betrekking tot:

 • Bouw Informatie Model (BIM)
 • Dijkontwerp
 • Hemelwaterafvoer
 • Watersystemen
 • Ecologische voorzieningen
 • Landschappelijke inpassingen
 • Geotechnische adviezen
 • Geografisch informatiesysteem(GIS)
 • Ontwerpleiding en ontwerpmanagement

Specialisaties GGW Ontwerp

Wegontwerp

De aanwezige kennis en diensten binnen de specialisatie Wegontwerp bestaan uit:

 • Ontwerpen rijkswegen
 • Ontwerpen onderliggend wegennet
 • Ontwerpen binnenstedelijke infra
 • Ondersteuning bij ontwikkeling van 3D ontwerp (Open Roads Designer en Civil3D) en BIM, gekoppeld aan inhoudelijke expertise van wegen en raakvlakken met het ontwerp van kunstwerken en andere disciplines
 • Bermbeveiliging, bebakening en markering, bebording en bewegwijzering, verlichting en verzorgingsplaatsen

Faseringen hoofdwegen en onderliggend wegennet

De aanwezige kennis en diensten binnen de specialisatie Faseringen hoofdwegen en onderliggend wegennet bestaan uit:

 • Ontwerpen tijdelijke verkeerssituaties (faseringen) op hoofdwegen
 • Ontwerpen tijdelijke verkeerssituaties (faseringen) op onderliggend wegennet
 • Advisering in en opstellen van faseringsplannen tijdens de tenderfase

Verkeersveiligheid

Wilt u uw ontwerp laten toetsen op verkeersveiligheid? Wilt u verkeersrisico’s zoveel mogelijk uitsluiten? Door middel van een verkeersveiligheidsaudit, door onze gecertificeerde auditors, of een verkeersveiligheidsadvies kunt u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht krijgen in eventuele verkeersrisico’s. Hierdoor verhoogt u de verkeersveiligheid, voorkomt u ongevallen en bespaart u uiteindelijk tijd en kosten.

De aanwezige kennis en diensten binnen de specialisatie Verkeersveiligheid bestaan uit:

 • Uitvoering van verkeersveiligheidsaudits op wegen in beheer van het Rijk (KoVa gecertificeerd)
 • Uitvoering van verkeersveiligheidsaudits op onderliggend wegennet en binnenstedelijke infra
 • Intern advies op projecten rondom een verkeersveiligheidsaudit (incl. proces)
 • Toetsing van een wegontwerp in relatie tot verkeersgedrag en verkeersveiligheid
 • Verkeerskundig advies & maatwerk

Meer weten over Verkeersveiligheid? Bekijk onze pagina Verkeersveiligheid.

Visual Engineering

De Visual Engineers van Nobleo Bouw & Infra kunnen in iedere fase van een project het ontwerp in 3D visualiseren. Van ontwerpfase tot realisatiefase, met de exacte maatvoering en de technische details kijken we direct in 3D naar iedere stap in het proces. Onze Visual Engineers hebben de technische kennis van het ontwerpen én de skills om het direct te visualiseren, waardoor het niet alleen een mooie weergave is, maar ook tot in detail klopt.

Meer weten over Visual Engineering? Bekijk onze pagina Visual Engineering.

Neem contact op

Ontwerpen van wegen o.b.v. verkeersgedrag en Human Factors.

Onmisbare dienstverlening bij de complexe infraprojecten in Nederland.

Een integraal wegontwerp door toepassen van brede kennis en kunde.