Skip to main content

De ideale ingrediënten die vragen om onze dienstverlening 4D Werkvoorbereiding!

By 9 september 2020Nieuws

Een complex knooppunt aanleggen in beperkte ruimte en tijd én met behoud van de verkeersstromen. De ideale ingrediënten die vragen om onze dienstverlening 4D Werkvoorbereiding! In opdracht van Van Spijker Infrabouw B.V. heeft Nobleo Bouw & Infra de 3D ontwerpdata gekoppeld aan de planning en de uitvoeringsmethodieken getoetst op haalbaarheid met behulp van een 4D model. Het resultaat is een virtuele en gedetailleerde uitvoeringsplanning, waarin de beste bouwmethodes zijn toegepast en waar de uitvoeringsraakvlakken tijdig zijn opgelost.

Klik hier voor meer informatie over 4D Werkvoorbereiding door Nobleo.