Skip to main content

“Eigen verantwoordelijkheden vanaf stagedag één”

Tijdens zijn opleiding leerde voormalig student (en thans trots Nobleaan) Roy van Dijck van Avans Hogeschool Nobleo goed kennen. Gedurende zijn stage maakte hij bij het Zuid-Hollandse project Blankenburgverbinding kennis met de bouw- en infrawereld. Hij warmde er zich op voor het mooie vak van tekenaar. En hij sloot er zijn opleiding af met zijn afstudeerstage. Salonfähig in tien maanden; Roy vertelt er met smaak over.

Kiezen voor Nobleo

“Mijn fascinatie lag altijd bij wegenbouw. Een studie Civiele Techniek was dus een logische stap. Tijdens lessen Ontwerpen en Specificeren in BIM kwam 3D-wegontwerp aan bod. Toen kon ik mijn keuze specifieker maken. Mijn volgende stap was zoeken naar een stagebedrijf waar ik het vak zou kunnen leren. De grotere bouw- en infrabedrijven liggen dan voor de hand. Nobleo kwam al snel bovendrijven.”

Project: Blankenburgverbinding

Een balletje kan snel rollen. Na zijn ‘sollicitatie’ bij Nobleo (“het enthousiasme spatte ervan af, ook bij hen”) ging het rap. Binnen de kortste keren maakte Roy deel uit van bouwconsortium BAAK. ”Die maakt de nieuwe Blankenburgverbinding”, verduidelijkt hij. “Dat is een nieuwe weg tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg. Die gaat zorgen voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse haven. Ik werkte er tijdens mijn stageperiode aan, en tegenwoordig als tekenaar in dienst bij de afdeling Wegontwerp bij Nobleo.”

Eigen taken, eigen verantwoordelijkheden

Vanaf zijn allereerste stagedag werd Roy als volwaardig lid van het BAAK-team beschouwd, met eigen verantwoordelijkheden. Dat vertrouwen betekende veel voor hem. “Ik kreeg alle ruimte om de competenties die mijn opleiding stelt én de doelen die ik in mijn stageplan stelde, waar te maken. Daar werd ik goed in begeleid. Ik heb in een realistische werkomgeving voor mezelf een fictief stuk weg mogen ontwerpen, een uitdrukkelijke wens van mij. Ik heb het ook mogen toetsen aan de wettelijke eisen. En ik heb tekeningen voor het Blankenburgproject gemaakt, onder andere voor de waterhuishouding in het tracé.” Roy verduidelijkt nog eens dat zijn tekenwerk voor het echie was. “Het waren volwaardige producten, die werden geüpload en in gebruik genomen. Dat is Nobleo: je neemt als stagiair een volwaardige plaats in. Dat is een fijne gedachte.”

Stagelopen én afstuderen

Na een succesvol verlopen stageperiode smaakte het contact naar meer. Een bijbaan tijdens de zomerperiode als tekenaar was een logische vervolgstap. Ook hierna bleek de koek allesbehalve op; met een medestudent deed Roy voor zijn afstuderen vijf maanden verdiepend onderzoek naar communicatie- en informatieverliezen die optreden tijdens de communicatie tussen de afdelingen ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering. “Typisch in situaties waar mensen in een bouw- en infraproject samenwerken, is dat gaandeweg informatieverlies optreedt. Naar die verliezen, en naar manieren om ze te beperken, deden wij onderzoek. De resultaten werden tijdens de presentatie op onze opleiding goed ontvangen. Terugkijkend denk ik dat Nobleo mij echt heeft geholpen om mijn studie te laten slagen, en mij zo goed mogelijk op de praktijk heeft voorbereid.”

Klaar voor het grote werk

In vijf maanden stage klaargestoomd voor het ‘grote werk’; je zou er haast van dromen. Roy speelde het klaar. Hij is overtuigd van het aandeel dat Nobleo en zijn mede-Nobleanen hebben in het succes van zijn stage en afstuderen. Waar hem dat in zit? Volgens Roy heeft het te maken met de cultuur binnen Nobleo, en met de manier waarop ze daar met elkaar omgaan. “Bij Nobleo voelde het vanaf het allereerste moment vertrouwd. Ik merkte dat ik in het proces werd meegenomen, en dat stuwde mij. Het heeft er niet alleen toe geleid dat ik nu een mooie baan heb als tekenaar, maar ook dat ik ruimte ervaar om te vragen, door te vragen, te leren. Dat betekent veel voor professionals die willen groeien in het vak.”

Nieuwsgierig geworden naar aanleiding van dit interview? Plan dan nu kennismakingsgesprek met één van onze collega’s en we vertellen je graag meer…

Neem contact op