Skip to main content

In gesprek met 4D Werkvoorbereider Remco over het uitdagende A16-project

project A-16 Rotterdam

De A16 Rotterdam, een 11 km nieuwe rijksweg tussen de A16/A20 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport, is zonder twijfel een uitdagend project! Onderdeel van het project is de vervanging van het viaduct in de A16, over de Hoofdweg aan de zuidzijde van het Terbregseplein. Met twee tijdelijke hulpbruggen in de rijksweg en een nieuw te bouwen viaduct, staan Nobleo, Rijkswaterstaat en bouwcombinatie de Groene Boog voor een complexe uitdaging. Daarbij komt dat er ook nog grote brugdekdelen verplaatst moeten worden van de voorbouwlocatie (oostzijde) naar zijn eindpositie (westzijde). Nobleaan Remco van Nistelrooij vertelt meer over zijn rol in dit project als 4D Werkvoorbereider.

“Ik ben gestart in het team site engineering civiel en vervolgens doorgestroomd naar het ontwerpteam van de hulpbruggen”, vertelt Remco. “Omdat het een complexe fasering betreft op een krappe locatie verzorg ik nu ook de 4D werkvoorbereiding. Dat is een uitdagende rol, omdat er op een heel klein stuk heel veel moet gebeuren in korte tijd.”

Een strakke deadline
“Met het projectteam werken we naar strakke deadlines toe. Zo staan de weekenden van Koningsdag en Hemelvaart 2024 nu al roodgedrukt in de agenda. Met Koningsdag valt de in gebruik name van de wegverlegging met eerste hulpbrug en met Hemelvaart is de sloop van een gedeelte van het bestaande viaduct en het aanbrengen van een tweede hulpbrug. Daarnaast verrijden we met SPMT’s het viaduct, voor wat de toerit vanaf de Hoofdweg naar de A16 gaat vormen, van de voorbouwlocatie naar zijn eindpositie. Deze data lijken nog heel ver weg, maar er spelen nu al zoveel zaken”, aldus Remco. “Je moet je voorstellen dat dit allemaal op een hele krappe locatie met veel dwangpunten en een rijksweg met veel verkeersbewegingen gebeurt. Je moet dus met enorm veel factoren tegelijk rekening houden.”

4D werkvoorbereiding in actie
“Bij 4D werkvoorbereiding staat virtueel bouwen centraal”, legt Remco uit. “Hiermee kunnen we een virtueel model van het project bekijken en begrijpen hoe het zal evolueren gedurende verschillende fasen. Gezien de verschillende faseringsstappen veranderen logistieke aanvoerroutes continu. Virtueel bouwen helpt de hoofdaannemer en onderaannemers om te zien waar ruimte is om te werken en hoeveel tijd daar beschikbaar is.”

Samenwerken voor succes

“Het leuke aan dit project is dat je met Nobleanen en anderen vanuit de bouwcombinatie vanuit allerlei verschillende disciplines werkt”, vertelt Remco enthousiast. “Mensen van wegontwerp, constructief en andere teams werken samen om het project vanuit diverse invalshoeken te benaderen. Zo kunnen we makkelijk inzichten met elkaar delen en dat leidt vaak tot nieuwe ideeën. Daardoor kunnen we het proces continu veranderen en verbeteren, waardoor we meer inzicht krijgen, fouten voorkomen en kosten reduceren. Het project blijft hierdoor in ontwikkeling tot het moment dat de bouw daadwerkelijk begint. Het is tof om te zien hoe breed inzetbaar we zijn en hoe we samen de beste kwaliteit leveren en verwachtingen overtreffen.”

Pionieren
De A16 Rotterdam wordt de eerste 100% energie neutrale snelweg mét tunnel. Remco: “Deze duurzame en innovatieve snelweg zal de toegang tot Rotterdam aanzienlijk verbeteren. Daarnaast zijn er nog bijna geen hulpbruggen toegepast in een rijksweg op deze manier. Dat komt door de lengte aan de westzijde, die 102 meter telt, en het feit dat er vier rijstroken op de hulpbrug komen. Het project is dus ook toonaangevend voor toekomstige vervangings- en renovatieopdrachten en het is bijzonder om daar deel uit van te kunnen maken.”

Wil jij ook samen met een hecht team werken aan grootschalige infrastructurele uitdagingen? Ontdek meer op onze vernieuwde Werken-bij-pagina! Klik hier en laat jouw talent excelleren terwijl je bouwt aan de wegen van morgen.