Skip to main content

Nobleo zette met tendertraject A9BaHo een nieuwe standaard voor tenderfase

By 9 september 2020september 10th, 2020Nieuws

In 2018 en 2019 liep het aanbestedingstraject van een van de grotere RWS projecten, namelijk de tender A9 Badhoevedorp Holendrecht. Nobleo was de opsteller van het winnende tenderontwerp voor de combinatie VeenIX, waarin ik de rol van Integraal ontwerpmanager had. De zeer beperkte ruimte in Amstelveen leidde in de trechterfase al tot het inzicht dat een alternatieve fasering nodig was om een verkeersinfarct te voorkomen. VeenIX werd als één van de drie partijen geselecteerd voor de tenderfase.

In de tenderfase was Nobleo volledig verantwoordelijk voor het ontwerp, zowel het wegontwerp, de wegfaseringen als het ontwerp van alle kunstwerken waaronder de beweegbare Schipholbrug, de 1,3 km lange verdiepte ligging door Amstelveen met 3 overkappingen, 11 viaducten, een dive-under bij knooppunt Holendrecht en verder alle geluidsschermen, grondkeringen, duikers en kleinere bruggen met onderliggend wegennet. Uiteraard met hierin de nodige creativiteit, kennis en kunde om de complexe opgave inpasbaar te krijgen en te optimaliseren. Hiervoor was een goede raakvlakafstemming tussen wegontwerp en constructief ontwerp en samenwerking met de andere partners in dit project een van de sleutels tot succes. De samenwerking met en tussen deze specialismen zit ons in het DNA.

Daarnaast was ik ook intensief betrokken bij de Specialistisch Overleggen met RWS. De directe contacten met counterpartners bij RWS hebben geholpen om de opgave van de klant zo goed mogelijk te begrijpen en om te zetten naar een winnend aanbiedingsontwerp.

Tenslotte werd het eigenlijke tenderontwerp in korte tijd opgesteld zodat er nog ruimte was voor reflectie, optimalisatie en fijn slijpen van de plannen waar nodig.

Het tenderontwerp werd door Nobleo volledig in 3D modellen uitgewerkt waarbij de 3D-revit en Civil3D ontwerpen gebruikt konden worden voor een 4D model in Synchro-4D om in de tenderfase een goed beeld te hebben van de uitvoerbaarheid in iedere bouwfase.

Ik heb als integraal ontwerpmanager van het integrale technische team met veel plezier en voldoening aan dit tenderproces gewerkt. Dat dit heeft geleid tot de winnende aanbieding was de bekroning hierop. Ook de samenwerking met VeenIX, die een verfrissende kijk had op tenderen, heeft ons veel gebracht. Ook dank ik RWS voor het vertrouwen en de samenwerking gedurende de gehele tenderfase en de periode na gunning tot AD, waar wij ook bij betrokken waren.

Momenteel is Nobleo betrokken bij VeenIX in de rollen van systeemarchitect / systeemintegrator Schipholbrug en Coördinator Constructieve Veiligheid. Zo blijft Nobleo een rol spelen in dit fantastisch mooie project!

 

– Toon Hollanders, Ontwerpmanager