N207 Corridor brug Leidsevaart

Constructies Infra en Wegontwerp

In januari 2017 heeft Boskalis Nederland het project N207 corridor brug Leidsevaart gegund gekregen door Provincie Zuid-Holland (PZH). Het project omvat o.a. het slopen van 4 bestaande kunstwerken (3 kleine tunnels en brug over de Leidsevaart) en het realiseren van een nieuwe tunnel in de Woudsedijk-Zuid en brug over de Leidsevaart in D&C. Het GWW deel is ondergebracht in een RAW-bestek en bestaat uit een aardenbaan uitbreiding op palenmatras, wegverharding en wegmeubilair.

Nobleo is door Boskalis ingeschakeld in de tenderfase om de wegfasering te optimaliseren en voor de DO fase om het ontwerp integraal te begeleiden en uit te werken.

Neem contact op
Levering ontwerpteam, bestaande uit Ontwerpleider, 3D modelleur en Wegontwerper en scherpe focus op contract en daaruit vloeiende contractuele aanpassingen.
Uitwerking van deelmanagementplannen en verificatie en validatie van eisen en integrale focus houden op het ontwerp en daarbij oog hebben voor de raakvlakken van het constructief ontwerp met de bouwfasering en andere ontwerpdisciplines.
Ondersteuning t.a.v. engineering bij inkooptrajecten.
Roy Gerritzen
Diensten Nobleo

Uitdagend project maar succesvol geslaagd!

Betrokken zijn bij het hele proces van Voorontwerp tot Augmented Reality in de Realisatiefasen

Roy Gerritzen – Ontwerpmanager