N23 Westfrisiaweg

Constructies Infra

De provincie Noord-Holland heeft in 2014 het grootschalige wegenproject, de N23 Westfrisiaweg gegund aan Heijmans Infra. Het project omvatte onder andere het aanpassen verbreden en/of reconstrueren van de provinciale wegen N507 N243, N302 N506 en een stukje van de rijksweg A7. Daarnaast werd een deel van de 40 kilometer lange route tussen Heerhugowaard en Enkhuizen, ten westen en ten zuiden van Hoogkarspel aangelegd over een nieuw tracé. Binnen het project was er sprake van de nieuwbouw van verschillende kunstwerken. Het betreffen hier 19 bruggen en viaducten, 4 grote onderdoorgangen t.b.v. het doorgaande verkeer, 9 fietsonderdoorgangen en een groot aantal nieuw aan te leggen duikers. Daarnaast was er sprake van 21 bestaande kunstwerken die behouden moesten blijven en een groot aantal te slopen kunstwerken. Nobleo Bouw en Infra was gedurende de DO en UO fase intensief betrokken bij het opstellen en begeleiden van het constructief ontwerp van de nieuwe kunstwerken en het herberekenen van de bestaande kunstwerken. Gedurende de uitvoering was tevens invulling gegeven aan de Site Engineering van het project.

Neem contact op

Levering ontwerpteam, bestaande uit Ontwerpleider, 3D modelleur en Constructeurs

Kostenbesparing behaald door de klantvraag, verwoord middels contracteisen, kritisch tegen het licht te houden

Integrale focus houden op het ontwerp en daarbij oog hebben voor de raakvlakken van het constructief ontwerp met de bouwfasering en andere ontwerpdisciplines;

Roy Gerritzen
dienst nobleo

Uitdagend project maar succesvol geslaagd!

Ontwerpen voor de aannemer, focus op uitvoeringsfaseringen en raakvlakken

Roy Gerittzen – Ontwerpmanager