CO2-Prestatieladder

Wij geloven dat bijdragen aan een duurzame wereld van het grootste belang is voor de wereld van vandaag en morgen. Met behulp van de CO2-prestatieladder krijgen wij een beter inzicht in de CO2-uitstoot van onze activiteiten en de keten én focussen we ons op de reductie ervan. Nobleo Bouw & Infra is CO2-Bewust niveau 5 gecertificeerd.

Samen met collega’s, ketenpartners en kennisinstellingen zoeken wij naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot te reduceren en vervolgens daar actief mee aan de slag te gaan. Daarbij werken wij aan een verdere reductie van het energieverbruik gerelateerd aan onze activiteiten. Onze doelstelling is om in 2030 onze CO2-uitstoot ten opzichte van 2019 met 50% te hebben gereduceerd.

Wat is de CO2-Prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder is een managementinstrument voor organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Hierbij gaat het om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Organisaties dienen zich bezig te houden met energiebesparing en efficiënt gebruik te maken van materialen en duurzame energie.

CO2 Transparantie
In ons communicatieplan hebben wij beschreven hoe Nobleo Bouw & Infra communiceert over haar inspanningen met betrekking tot het CO2 bewust handelen als onderdeel van een duurzame dienstverlening. Effectieve in- en externe communicatie is essentieel voor een goed werkend energiemanagementsysteem met de daaruit herleide CO2 reductiedoelstellingen.

Bekijk hier:

Deelname sector- cq. keteninitiatieven
De CO2-Prestatieladder stimuleert organisaties optimaal gebruik te maken van de kennis en initiatieven van andere partijen. Deelname aan lopende initiatieven biedt kansen voor het verkrijgen van goed bruikbare kennis welke toepasbaar is voor verdere reductie van de belangrijkste energiestromen binnen de organisatie.

Nobleo Bouw & Infra neemt deel aan de volgende sector- cq. keteninitiatieven:
SKAO
Stimular (milieubarometer)
Nederland CO2 Neutraal

Download certificaat

Bijdragen aan een duurzame wereld is van het grootste belang voor de wereld van vandaag en morgen.

Onze doelstelling is om in 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 2019 met 50% te hebben gereduceerd.