A12 wegverbreding Veenendaal – Ede – Grijsoord

Wegontwerp, Constructies Infra & Projectmanagement

De A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord (VEG) was de laatste schakel in de verbreding van de A12, de achterlandverbinding tussen de Randstad en Duitsland. De flessenhals tussen Ede en Grijsoord werd permanent van 2×2 naar 2×3 rijstroken verbreed. Het project was om die reden opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)
De weg loopt dwars door de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa. Ecologie was de grootste uitdaging: de verbreding mocht niet ten kosten gaan van dit belangrijke natuurgebied, maar dient juist een kwaliteitsimpuls voor de omgeving te zijn.

Het DBFM (Design-Build-Finance-Maintain) werk omvatte in hoofdlijnen:

  • Verbreding over circa 14 km;
  • Onderhoudsperiode van 16 jaar over circa 21 km;
  • 1 Te verbreden kunstwerk;
  • 1 Nieuwe onderdoorgang onder de A12;
  • 2 Te vervangen kunstwerken;
  • 3 Te verbreden fietstunnels.
Neem contact op
Procesaansturing ontwerpwerkzaamheden en kwaliteit & procesbeheersing  ontwerp / tekendocumentatie.
BIM-coördinatie omtrent raakvlakkenbeheer en Civil 3D ontwerpwerkzaamheden.
Ondersteuning MX-ontwerpwerkzaamheden.
Nobleo portret Maarten van Iwaarden
Dienst Nobleo

Uitdagend project maar succesvol geslaagd!

Maarten van Iwaarden – Wegontwerper