A15 Mava

 Wegontwerp, Constructies Infra & Projectmanagement

De belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied, de A15, onderging een grote verandering met als doel: minder files en een betere doorstroming op dit stuk van het wegennet. De A15 werd breder, waardoor er meer verkeer gemakkelijker door kan rijden. Het project Verbreding A15 omvatte naast deze capaciteitsuitbreiding ook het beheer van circa 37 kilometer van de A15 tussen de Tweede Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. Het project was de grootste opdracht uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat die in één keer is aanbesteed. Het project bevatte de volgende onderdelen:

  • De doorstroming en de veiligheid van de A15 werd verbeterd door extra rijstroken en verkeersmanagementsystemen;
  • Op de plaats van de huidige Botlekbrug over de Oude Maas kwam een nieuwe, grotere hefbrug;
  • Het onderhoud van de A15 viel voor bijna 25 jaar binnen het project. Dit was inclusief technische installaties, de bruggen en viaducten, en twee wegtunnels: de Botlektunnel en de Thomassentunnel.
Neem contact op
Het zorgdragen voor de ontwerpleiding voor het team wegfaseringen en diverse adviezen op het gebied van constructief ontwerp binnen de projectorganisatie A-Lanes A15.
Nobleo portret Mattijs Bekkers
Diensten Nobleo

Uitdagend project maar succesvol geslaagd!

Mattijs Bekkers – Afdelingsmanager/Wegontwerper