Ruimte voor de rivier IJsseldelta

Wegontwerp, Constructies Infra & Projectmanagement

De provincie Overijssel en RWS waren de opdrachtgever in het ruimte voor de rivier project IJsseldelta. IsalaDelta (Volker Wessels Stevin + Boskalis) was aannemer en verantwoordelijke voor het ontwerp en de realisatie. Dit project bevatte verschillende onderdelen (bodemverlaging vd IJssel, aanleg nevengeulen etc). Een van de onderdelen was de realisatie van een 12 km lange ‘Bypass’ tussen IJssel en Drontermeer, het ‘Reevediep’. Deze bestaat uit een (tot 350 m brede) geul, ca 25 km dijken, sluizen, een inlaatwerk, een gemaal, een brug en natuurontwikkeling. Ook werd de bestaande N50 en de Hanzelijn gekruist (ter hoogte van de Drontermeertunnel en ter hoogte van station Kampen zuid).

Neem contact op

Vergunning- en acceptatietraject van de kruising met – en aansluiting op de Hanzelijn en N50 bij ProRail, RWS en waterschap.

Beheersing issues rond de kruising met Hanzelijn en N50, raakvlakken (o.a. k+l derden, natuur, ecologie, inrichting)

Coördinatie opstellen + aanvragen van bemalingsvergunningen voor de complete vaargeul.
Nobleo portret Toon Hollanders
dienst nobleo

Samenwerken met stakeholders!

Een landschappelijke herinrichting met een complexe knoop met rijksweg, spoor en nieuwe geul, in een fantastisch projectteam en prima samenwerking met alle stakeholders!

Toon Hollanders – Ontwerpmanager