Aanpak Ring Zuid te Groningen

Design & Construct

De gemeente Groningen, de provincie Groningen en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dat plan heet ‘Aanpak Ring Zuid’. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de omgeving. Dat verbetert de leefbaarheid. De weg wordt ook veiliger ingericht. De zuidelijke ringweg is ca. twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen, ongeveer van Hoogkerk naar Euvelgunne. De weg is belangrijk voor het verkeer van en naar de stad, maar ook voor het verkeer dat Groningen passeert.
Het project is aangenomen door aannemerscombinatie Herepoort, waaronder twee Duitse aannemers. De combinanten zijn: Max Bögl (D), Züblin (D), Oosterhof Holman Infra, Koninklijke Sjouke Dijkstra Jansma Drachten

Neem contact op

Nobleo verzorgt het faseringsontwerp van het gehele project waarbij rekening gehouden is met alle verkeersstromen, bereikbaarheid en de bouwwerkzaamheden van de aannemer.

Nobleo levert de basis voor het ontwerpproces (analyseren; ontwerpen; controleren; reviewen, valideren en verifiëren).

Nobleo draagt in belangrijke mate bij aan de integrale aanpak van het faseringsontwerp en ontwerp onderliggend wegennet.

Nobleo portret Mattijs Bekkers
Dienst Nobleo

Leuk & uitdagend project

Een grote technische puzzel

Mattijs Bekkers – Afdelingsmanager