Stadsdijken Zwolle

Het realiseren van het integraal ontwerp van de vervanging van de stadsdijken in de gemeente Zwolle.

Opdrachtgever
Tauw en Dijkzone Alliantie Zwolle (Dura Vermeer en Ploegam)

Het project
In de gemeente Zwolle vind je stadsdijken; een 9 kilometer lang, in een wisselend landschap met een wisselende grondgesteldheid aangelegd dijktraject. Van het traject moet 7,5 kilometer worden vernieuwd. De dijken liggen in landelijke, stedelijke en industriële gebieden, kennen harde waterkeringen zoals kistdammen, damwanden en betonwanden maar kennen ook ‘groene’ waterkeringen. Passende oplossingen vereisen creativiteit, naast aandacht voor hoogte, piping en stabiliteit. Het project heeft veel stakeholders, en is onderverdeeld in deelprojecten.

Dit heeft Nobleo gedaan
Nobleo verzorgt het integraal technisch ontwerp voor het project. Bij het bedenken van oplossingen en methodieken spelen flexibiliteit en samenwerking steeds een grote rol. Nobleo verzorgt het 3D-ontwerp (Civil 3D), de ontwerpcoördinatie en de BIM-coördinatie.

Projectfase: VO-DO-realisatie
Periode:
Onze activiteiten begonnen in juni 2019 en zijn nog niet afgerond

Neem contact op

Nobleo Bouw & Infra verzorgt het 3D-ontwerp (Civil 3D), de ontwerpcoördinatie en de BIM-coördinatie.

Geert Drijfhout
dienst nobleo

‘Een van de meest complexe dijkophogingen. Gaaf om midden in het team met belanghebbenden en opdrachtgever samen tot de optimale ‘custom made’ oplossingen te komen!’

Geert Drijfhout – Wegontwerper