Betonliggers Leeghwaterplein
– Den Haag

Het toetsen van de berekening van drie voorgespannen betonliggers voor project De Vijverhof aan het Leeghwaterplein in Den Haag.

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag

Het project
Aan het Leeghwaterplein in Den Haag verrijst De Vijverhof. Dit bestaat uit twee woontorens: Blok 2 en Blok 3. Woonblok 3 komt over de ingang van een bestaande parkeergarage. Om de inrit van de parkeergarage vrij te houden, worden boven de inrit drie voorgespannen betonliggers van 24 meter geplaatst. Samen met de daarop in het werk gestorte wanden en vloeren vormen ze een samengestelde constructie die de bovenliggende appartementen veilig draagt.

Projectfase: Uitvoeringsontwerp / uitvoering
Periode: Onze activiteiten vonden plaats in maart en april 2020

Neem contact op

De afdeling Constructies Infra heeft de constructieve berekeningen van de voorgespannen liggers getoetst. Deze toetsing omvatte het (via een schaduwberekening) controleren van de spanningen in de samengestelde doorsnede tijdens de verschillende bouwfasen.

Ook werden de tijdsonafhankelijke en tijdsafhankelijke voorspanverliezen, en de verdeling van deze verliezen over de samengestelde doorsnede gecontroleerd. Tenslotte werden de vervormingen, de splijtwapening, de dwarskrachten en schuifspanningen in de verschillende onderdelen van de samengestelde doorsnede getoetst.

Matthijs de Hertog
dienst nobleo

‘De toetsing van de berekening van een unieke voorgespannen betonnen ligger die de ruggengraat vormt voor het hele gebouw’

Matthijs de Hertog – Hoofdconstructeur