Omlegging Zuid-Willemsvaart

Wegontwerp

In september 2010 gaf Rijkswaterstaat aan bouwcombinatie WillemsUnie de opdracht om de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van ’s-Hertogenbosch te gaan omleiden. WillemsUnie is een samenwerkingsverband tussen Van Hattum en Blankevoort, KWS infra, GMB Civiel en Van den Herik Kust- en oeverwerken.

De realisatie van het project omvatte het ontwerpen en uitvoeren van een nieuwe vaarweg tussen de Maas en Den Dungen. Het project omvatte één sluiscomplex in Empel en één in Berlicum. In Empel kon het wegverkeer over het sluiscomplex rijden om de route vervolgens over de Empelsedijk te vervolgen. In Berlicum kon alleen langzaam verkeer het sluiscomplex passeren. Van noord naar zuid werden er de volgende bruggen over het kanaal gebouwd: brug Empelsedijk, brug Empelseweg, brug Bruistensingel, brug Graafsebaan, brug Beusingsedijk en brug N279. Midden door het project loopt de spoorlijn ‘s-Hertogenbosch-Nijmegen. Om schepen veilig te laten passeren moesten de spoorlijn hoger gelegd worden. Deze nieuwe (verhoogde) spoorbrug werd aangelegd door ProRail. Daarnaast werden 4 sifons en 5 gemalen aangelegd en werden fietspaden en onderhoudswegen gerealiseerd. Daar waar nodig werden niet-kruisende wegen aangepast en werd een ecologische inpassing gerealiseerd

Neem contact op

Nobleo Bouw & Infra verzorgde het weg- en faseringsontwerp voor verschillende onderdelen, waaronder de aanpassing van de Bruistensingel.

Nobleo portret Teun Smeijers
Dienst Nobleo

Uitdagend project maar succesvol geslaagd!

Teun Smeijers – Manager (dynamisch) verkeersmanagement