N31 – Traverse Harlingen

Wegontwerp

De (verhoogd liggende) N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg werd opnieuw (verdiept) aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 werd een autoweg met twee keer twee rijstroken en ligt grotendeels verdiept. De verdiepte ligging heeft een lengte van ongeveer 4 kilometer.
Tevens kruist de N31 de spoorlijn van Harlingen – Franeker en het Van Harinxmakanaal middels een aquaduct.

Feiten en cijfers:

  • De nieuwe N31 kreeg in totaal 5 viaducten en 1 aquaduct;
  • Er werden circa 9200 palen geheid, met een lengte variërend van 18 tot 21 meter;
  • Er werden circa 4500 damwanden getrild, met een lengte variërend van 15 tot 29 meter;
  • Er werd circa 350.000 kuub grond afgegraven. Dit waren ongeveer 14000 vrachtwagens;
  • Er kwamen 2 tijdelijke bruggen. Één bij de Kimswerderweg en één bij de Grensweg;
  • Er kwamen 2 bypasses. Één bij de Kimswerderweg en één bij de Grensweg;
  • In de eindsituatie gaat al het verkeer van Harlingen via de Centrale aansluiting de N31 op.
Neem contact op

Procesaansturing ontwerpwerkzaamheden.

Kwaliteit en procesbeheersing  ontwerp / tekendocumentatie.

Civil 3D ontwerpwerkzaamheden.
Nobleo portret ErikJan Sachse
Dienst Nobleo

De uitdaging lag diep onder de grond (10m)

Met een krappe planning is het ons toch gelukt!

Erikjan Sachse – Hoofdconstructeur