Vredenburghlaan – Waddinxveen

Het realiseren van het wegontwerp van een deel van de stroomweg N457 bij Waddinxveen, en het constructief ontwerp van vier kunstwerken.

Opdrachtgever
Project: provincie Zuid-Holland en gemeente Waddinxveen
Nobleo: Boskalis Nederland

Het project
Ten zuidwesten van Waddinxveen wil de gemeente een tracé dat voor een goede aansluiting zorgt tussen de A12 en de N457, en dat nieuwe woon- en werkgebieden ontsluit. Deze drie kilometer lange eenbaans weg gaat Vredenburghlaan heten. Op het tracé komen vier kunstwerken: een fietsonderdoorgang (een zogenaamde U-bak, uitgevoerd in verschillende gradenhoeken), een 30 meter lange hangduiker, een waterkruising van prefab dekplaten (9 meter overspanning en 30 meter breed) met aan de landzijden palenmatrassen. Dan is er nog een viaduct uit gewapend beton, dat 14 meter overspant, met voor de onderliggende weg een bakconstructie vanwege het hoge grondwaterpeil. Bij de onderdoorgangen komen pompkelders, en de Beijerincklaan wordt aangepast om op de nieuwe weg te kunnen worden aangesloten. Bij de aansluiting komt een tijdelijke rotonde, die in de toekomst nog zal worden aangepast.

Projectfase: Aanbiedingsontwerp, DO, UO, Site engineering
Periode:
Onze activiteiten begonnen in april 2019 en duren tot juli 2020

Neem contact op

Dit project toont Nobleo’s veelzijdigheid. Wij zijn verantwoordelijk voor het integraal wegontwerp in alle projectfasen, en – vanaf halverwege de DO-fase – het constructief ontwerp. Bij het wegontwerp zijn wij ontwerper, tekenaar en modelleur. Bij het constructief ontwerp vervullen wij de rol van hoofdconstructeur, constructeur en ontwerpleider.

Ook bijzonder…
De constructie van het kunstwerk boven de watergang met prefab dekplaten (ook vanwege de grote afrondingsstralen in dit dek) is een unieke oplossing waarvan Nobleo de haalbaarheid en uitvoerbaarheid heeft bepaald. Hiermee kon aan de eis worden voldaan van het niet toepassen van bekistingen, wat een voorwaarde was voor het instandhouden van een vleermuisroute.

Nobleo portret ErikJan Sachse
Diensten Nobleo

‘Mooie uitdagingen!’

Erikjan Sachse – Hoofdconstructeur