Windpark Zeewolde

Het realiseren van het uitvoeringsontwerp van het windmolenpark in Zeewolde.

Opdrachtgever
Project: Windpark Zeewolde, Eneco & Pure Energie
Nobleo: Windcombinatie Dura Vermeer – GMB

Het project
Windpark Zeewolde is voorbestemd om een van Nederlands grootste windmolenparken op land te worden. Het park komt in het buitengebied van de gemeente Zeewolde, ten oosten van Almere. In dit gebied van meer dan 300 vierkante kilometer is meer dan 90% van de boeren, bewoners en ondernemers al aandeelhouder in het park. Samen vormen zij het grootste boeren/burgerwindcollectief van Europa. Ze zorgen ervoor dat de 220 solitaire molens die momenteel in het gebied staan, vervangen worden door 91 grote molens in lijnopstellingen. Vanaf 2020 levert Windpark Zeewolde schone energie voor zo’n 280.000 huishoudens; 2,5 keer meer dan er met de huidige molens wordt opgewekt.

Cijfers
Enkele interessante cijfers om je een beeld te geven van Windpark Zeewolde:

Aantal bestaande molens: 220
Beoogd aantal nieuwe molens: 91
Molenhoogte: ashoogte 90 tot 150 meter
Rotordiameter 100 tot 140 meter
Tiphoogte maximaal 220 meter
Vermogen per molen: ca. 3,9 MW
Totaalvermogen: ca. 320 MW met 83 turbines
Stroomopbrengst: ca. 850.000 MWh per jaar met 83 turbines
Energieopbrengst: ca. 280.000 huishoudens per jaar
Vermeden CO2-uitstoot: ca. 500.000 ton CO2 per jaar

Projectfase: Realisatie
Periode: Onze activiteiten vonden plaats in februari t/m mei 2020

Neem contact op

Het ontwerpteam Infra van Nobleo heeft het uitvoeringsontwerp van het nieuwe windpark opgesteld.

Ontworpen zijn:

  • Alle tijdelijke en definitieve toegangswegen naar alle windmolens in het gehele projectgebied (vele kilometers);

  • Kraanopstelplaatsen met extra zware fundaties;

  • Opslaglocaties (voor windmolenbladen e.d.);

  • Waterhuishoudingsontwerp.

Windpark Zeewolde B.V, de initiatiefnemer van het park, is verantwoordelijk voor het realiseren van de nieuwe turbines en voor het saneren van de huidige molens. De huidige molens worden naar verwachting binnen vijf jaar na de komst van het nieuwe windpark afgebroken.

Tim van Klaveren
dienst nobleo

‘Fantastisch om aan het grootste windmolenpark op land te mogen werken!’

Tim van Klaveren – Wegontwerper