A16 Rotterdam The Hague Airport – Terbregseplein (De Groene Boog)

Het realiseren van het wegontwerp van de tijdelijke situatie tussen Rotterdam The Hague Airport en het Terbregseplein. Uitgangspunt is om de bestaande wegcapaciteit op het oorspronkelijke niveau te houden. Ook de BIM-coördinatie valt onder Nobleo’s projectscope.

Opdrachtgever
Project: Rijkswaterstaat
Nobleo: Projectcombinatie De Groene Boog; een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis.

Het project
De regio Rotterdam ondervindt in toenemende mate de gevolgen van drukte van het verkeer op de A13 en A16/A20 en aansluitende lokale wegen. De A16 Rotterdam, de nieuwe snelweg tussen de Rotterdamse luchthaven en knooppunt Terbregseplein, zorgt vanaf 2024 voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio.

Projectkenmerken
Het project heeft de duurzaamheidsprijs ‘Duurzame Parel’ gewonnen voor het realiseren van een energieneutrale weg inclusief tunnel. De energie die nodig is om de weg en de tunnel te onderhouden wordt opgewekt met zonnepanelen. De nieuwe weg komt voor een deel in het vrije veld, en ontstaat ook door een upgrade van een N-weg naar een A-weg. Er komt een nieuw knooppunt Zestienhoven, als verwijzing naar de voormalige naam van het nabijgelegen vliegveld, alsmede een kruising met de hogesnelheidslijn (HSL) en RandstadRail. In het Lage Bergse Bos, onder de rivier de Rotte en de Grindweg komt een verdiepte tunnel. In het deelgebied komen twintig nieuwe en/of aan te passen kunstwerken. Voor extra geluidsdemping zorgt straks (nog stiller) tweelaags ZOAB fijn.

Al in de ontwerpfase is er extra aandacht voor werkvoorbereiding. Dit maakt praktisch raakvlakmanagement mogelijk, nog voordat de uitvoering begint. Tijdens het project is nu meer dan voorheen tot in de details aandacht voor fasering. Door zo te werken wordt het verkeer zo min mogelijk gehinderd.

In de site engineering hebben we werkvoorbereiding ondersteund met het begeleiden van de engineering voor onderaannemers. En hebben we meegedacht bij optimalisaties van het uitvoeringsontwerp door met 3D wapening complexe wapeningsknopen beter uitvoerbaar te maken.

Projectfase: DO, UO en Site Engineering
Periode:
Januari 2020 tot heden

Neem contact op

Nobleo is verantwoordelijk voor het wegontwerp van de tijdelijke situatie van deelgebied 1. Tijdelijke infrastructuur zorgt ervoor dat de wegcapaciteit op niveau blijft, en houdt knooppunten vrij. Voor bouwwerkzaamheden wordt een tijdelijke kruisingsvrije infrastructuur aangelegd met tijdelijke bruggen.

Ook is Nobleo verantwoordelijk voor de BIM-coördinatie, inclusief raakvlakmanagement. Waar BIM in de regel wordt gebruikt tot en met de afronding van het UO, wordt het bij dit project ook in de realisatiefase gebruikt. Door het 3D-model te koppelen aan de planning, ontstaat een 4D-model. Het project eerst virtueel helemaal uitwerken spoort ongewenste raakvlakken in de tijd op, ver voordat de realisatie begint. In één keer goed, is de gedachte.

Nobleo is ook betrokken bij de site engineering van alle civiele objecten. Kenmerkend zijn hier de bijzondere bouwmethodes waar ingenieuze oplossingen bedacht zijn. Denk hierbij aan de complexe ondersteuningsconstructies voor de in-situ dekken, het transporteren van een dek over de A16 door middel van SPMT’s, en de ILM-methode (Incremental Launching Method).

Joris van der Meer
dienst nobleo

‘Prachtige nieuwe snelweg midden in de randstad, in één keer goed bouwen dankzij virtueel bouwen in 4D BIM’

Joris van der Meer – Projectcoördinator