A9 BaHo: Badhoevedorp – Holendrecht

Het realiseren van het ontwerp van de complete projectscope van de te vernieuwen A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht, waaronder het wegontwerp, wegfaseringen en het ontwerp van alle civiele constructies.

Opdrachtgever
Project: Rijkswaterstaat
Nobleo: VeenIX

Het project
Het project is een complexe opgave om de A9 te verbreden van drie naar vier, en met toekomstvastheid vijf rijstroken. Markante onderdelen op het tracé zijn de Schipholbrug – een dubbele basculebrug – die moet worden verbreed. Dan is er de verdiepte ligging Amstelveen; een ruim anderhalve kilometer lange waterdichte bakconstructie met drie overkappingen: twee van 250 meter en een van 85 meter. Daarnaast zijn er elf viaducten die vervangen of verbreed moeten worden. Er is een verdiepte ligging Holendrecht, een ruim 400 meter lange verdiepte ligging met zo’n 100 meter overkapping, geluidsschermen, duikers, bruggen voor langzaam verkeer, etc.

Het project wordt uitgevoerd in vijf fasen. Er is sprake van veel onderliggend wegennet, watergangen en dergelijke. Die moeten worden aangepast. Complicerende factor is de slechte grondgesteldheid. Zettingen tot ongeveer 3 meter en lange consolidatietijden zijn extra uitdagingen. Tijdens de tender werd waarde gehecht aan een zo hindervrij mogelijke oplossing, met volop hergebruik en minimaal materiaalgebruik, VVU-vrije verkeersdoorstroming en robuuste oplossingen.

Dit heeft Nobleo gedaan
Wij hebben het trechteringsontwerp en het aanbiedingsontwerp van de complete projectscope verzorgd: alle civiele constructies in 3D Revit (viaducten, verdiepte liggingen, duikers, grondkeringen, geluidsschermen en tijdelijke constructies en een constructieve onderbouwing van de constructies), het wegontwerp en faseringsontwerp (in MX en Civil-3D) met een verkeersveiligheidsaudit en interfacemanagement voor de Schipholbrug. Wij verzorgden ook een variantenonderzoek.

De personele bezetting bedroeg vanuit Nobleo 21 FTE: een technisch manager/integraal ontwerpmanager en drie ontwerpleiders, met senior ontwerpers, senior constructeurs, ontwerpers, constructeurs en modelleurs, en tekenaars.

Nobleo Bouw & Infra is na gunning nog betrokken bij het ontwerpmanagement en de werkvoorbereiding.

Projectfase: Tenderfase & ontwerpfase
Periode:
Onze activiteiten vonden plaats van maart 2018 tot heden

Neem contact op

De ontwerpfase draaide ook om afstemming met andere disciplines, zoals geotechniek, geohydrologie, waterhuishouding, werkvoorbereiding, architectuur en landschapsarchitectuur. Tijdens het project hadden wij de rol van technisch management, ontwerpleiding Civiel, ontwerpleiding GWW/Wegen, ontwerper, modelleur, constructeur, tekenaar, interfacemanager en auditeur.

Ook bijzonder…
Wij hebben ons vooral onderscheiden door bij het tenderontwerp in korte tijd diepgang te realiseren. De samenwerking met de andere disciplines was steeds geborgd. Onze invulling aan de VVU en het robuuste karakter van onze oplossing werden gewaardeerd, en droegen uiteindelijk bij aan de winnende aanbieding.

Toon Hollanders - portret foto 2
Diensten Nobleo

‘Veel optimalisaties die ten goede komen aan de doorstroming en het voorkomen van hinder voor omwonenden’

Toon Hollanders – Ontwerpmanager