Grenscorridor N69

Ten westen van Valkenswaard, Dommelen en Waalre wordt de nieuwe N69 aangelegd. Deze nieuwe 80 km weg (1x 2 strooks) wordt aangelegd om met name het vrachtverkeer om Valkenswaard en Waalre heen te leiden naar een meer westelijke ontsluiting op de A67/A2 (N2). De nieuwe weg heeft een lengte van circa 8,5 km. Daarnaast wordt de huidige N69-Zuid tussen de Belgische grens en Valkenswaard over een lengte van circa 7,3 km gereconstrueerd.

Binnen het project zijn verschillende kunstwerken gerealiseerd, zoals bruggen, viaducten en onderdoorgangen. Hierbij is de vormgeving en landschappelijke inpassing voorwaardelijk voor een succesvol ontwerp. Het meest in het oog springend zijn hierbij de beekdalbruggen met lengtes van 250 en 310 meter, die de beekdalen over de Run en de Keersop overspannen.

In samenwerking met onze opdrachtgever Boskalis, heeft Nobleo Bouw & Infra het constructief ontwerp van de kunstwerken verzorgd. Dit doen wij met een team van 3D ontwerpers, constructeurs en ontwerpleiding.

Beeld: wUrck architectuur stedenbouw landschap

Neem contact op

Door de inzet van ons team van specialisten op het gebied van constructief ontwerp zijn we doorslaggevend in de tenderfase. Door een uitgekiend ontwerp van de verschillende kunstwerken en het op een creatieve manier benutten van kansen is een onderscheidend ontwerp neergezet.

Op het gebied van civiele betonconstructies is dit een van de mooiste projecten van dit moment.

Matthijs Somhorst
dienst nobleo

Een van de mooiste provinciale projecten van dit moment!

Matthijs Somhorst – Afdelingsmanager