Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een belangrijk bouwwerk: een beschermende waterkering en een verbinding tussen twee provincies. Door verschillende aspecten is het noodzakelijk om de Afsluitdijk te versterken, zodat de waterkering weer klaar is om ons land in de toekomst te beschermen.

Opdrachtgever
Project: Rijkswaterstaat
Nobleo: Levvel (BAM, Van Oord en Rebel)

Het project
Rijkswaterstaat versterkt in samenwerking met bouwconsortium Levvel de Afsluitdijk. Het bouwconsortium Levvel bestaat uit BAM, Van Oord en Rebel. Het voornaamste doel: het versterken van de afsluitdijk.

Naast het versterken van de dijk worden er twee gemalen en nieuwe spuisluizen gebouwd, de spuicomplexen worden gerenoveerd, de snelweg A7 wordt verbeterd, de Stevinsluizen bij Den Oever en Lorentzsluizen bij Kornwerderzand worden gerenoveerd en er wordt een vismigratierivier aangelegd.

In het gehele proces ligt er een belangrijke focus in het gebied op duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme. Met daarbij als doel een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige Afsluitdijk.

Dit heeft Nobleo gedaan
Nobleo Bouw & Infra heeft voor (een onderdeel van) de pompgemalen bij Den Oever en de keersluis bij Kornwerderzand het volledige wapeningsgedeelte van het uitvoeringsontwerp uitgewerkt in een 3D model en hier 2D tekeningen voor opgesteld in Allplan t.b.v. de uitvoering.

Projectfase
Uitvoeringsfase (UO)

Periode
Oktober 2020 tot mei 2021

Neem contact op

De 3D wapeningsmodellen gaven tijdig inzicht in de wapeningsdetails. Zowel bij de spuimiddelen als bij de keersluis kon de opdrachtgever al vroeg meekijken met het wapeningsontwerp.

Vanuit het wapeningsmodel zijn conceptuele buigstaten geleverd, waardoor de werkvoorbereiding tijdwinst heeft behaald met het inkopen van de wapening.

Martijn Otte
dienst nobleo

Ontzettend gaaf en iconisch project om een steentje aan bij te dragen!

Martijn Otte – tekenaar