Uithoornlijn

De Uithoornlijn is onderdeel van de Amsteltram, een nieuwe hoogwaardige tramverbinding van Amsterdam Zuid naar Uithoorn. De Uithoornlijn loopt vanaf de halte Westwijk in Amstelveen tot aan het centrum van Uithoorn en kent straks drie haltes. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijnen.

Opdrachtgever
Project: Vervoerregio Amsterdam
Nobleo Bouw & Infra: Dura Vermeer

Het project
Het project omvat ca. 2 km nieuwe trambaan, ca. 1 km vernieuwde trambaan op de bestaande spoordijk en ca. 2 km ombouw van busbaan naar gecombineerde bus- en trambaan. Daarbij een uitbreiding van het opstelterrein, er komen drie nieuwe haltes, een aanpassing van het busstation, inpassingsvoorzieningen en nieuwe parkeerterreinen.

Tevens worden er nog vier nieuwe kunstwerken gerealiseerd en vier bestaande kunstwerken worden geschikt gemaakt voor het tramverkeer.

Dit heeft Nobleo gedaan
Als onderdeel van het ontwerpteam van Dura Vermeer heeft Nobleo Bouw & Infra een belangrijke bijdrage geleverd aan o.a.:

  • Ontwerpleiding disciplines GWW, water, geotechniek en civiel ontwerp
  • Eisenanalyse, verificatie en validatie
  • GWW-ontwerp met o.a. grondwerkmodellen, onderbouw trambaan, waterhuishouding, bouwfaseringen en diverse inpassingen van wegen
  • Civiel ontwerp van diverse nieuwe (spoorse) kunstwerken, bestaande kunstwerken en inpassingsvoorzieningen (grondkeringen en geluidschermen)

De personele bezetting bedraagt vanuit Nobleo ca. 5 FTE: ontwerpleider, senior constructeur, ontwerpers en modelleurs.

Projectfase: Systeemontwerp, Voorontwerp, Definitief ontwerp, Uitvoeringsontwerp
Periode: Maart 2020 – November 2021

Neem contact op

De beschikbare ruimte voor het project was beperkt en de impact op de omgeving daardoor groot. Het uitwerken van een bouwbaar ontwerp wordt hiermee essentieel.

De combinatie met systeemintegratie en diverse spoorse disciplines maakt de Uithoornlijn een technisch complex project.

Roy Gerritzen
Dienst Nobleo

Een technisch complex project, wat vraagt om een bouwbaar ontwerp!

Roy Gerritzen – Ontwerpmanager