Bedrijvenpark Borchwerf II

Wegontwerp

BedrijvenPark Borchwerf II is een modern bedrijventerrein van ruim 200 hectare aan de A17 en de A58, tussen Roosendaal en Halderberge. Een strategische locatie tussen Rotterdam en Antwerpen en bereikbaarheid met ontsluiting via weg, water, spoor, lucht en zelfs een nationale buisleidingenstraat. Het park biedt ruimte aan alle bedrijfstypen van elke omvang, van kantoorhoudende organisaties tot zware industrie in milieucategorie 5. Een moderne infrastructuur, brede lanen, veel ruimte voor groen – slechts 140 ha. wordt bebouwd – en professioneel parkmanagement kwalificeren BedrijvenPark Borchwerf tot de top 10 van bedrijventerreinen in Europa.

Neem contact op
Het zorgdragen voor de volledige ontwerp- en engineeringswerkzaamheden tot en met de afbouwfase. In het bijzonder: stabiflex bij kruispunten met verkeerslichten en categorie 1 zand van de was- en zeefinstallatie voor ophoging van wegen.

Innovatieve toepassingen zoals: retentiebekkens vangen het hemelwater op en duurzame energie door koude en warmte opslag

Nobleo portret Tom van Berkel
Dienst Nobleo

Dynamisch project met vele uitdagingen op diverse gebieden

Tom van Berkel – Wegontwerper