Beoordeling ontheffingsaanvragen voor exceptioneel zwaar transport

Jaarlijks gaan er duizenden ‘exceptioneel zware transporten’ over de Nederlandse wegen. Hiervoor dient een ontheffing aangevraagd te worden. Bij Nobleo Bouw & Infra voeren we de beoordelingen uit van de ontheffingsaanvragen boven de 100 ton voor ‘exceptioneel zwaar transport’ over de betonnen kunstwerken.

Opdrachtgever
Project: Rijkswaterstaat

Het project
Jaarlijks gaan er duizenden ‘exceptioneel zware transporten’ over de Nederlandse wegen. Een gemiddeld transport passeert tientallen bruggen en viaducten. Voor alle transporten met een gewicht boven de 50 ton, dient een ontheffing bijzonder transport aangevraagd te worden. Deze vergunningen dienen aangevraagd te worden bij de RDW. Hierbij heeft de RDW het mandaat om voor de meeste transporten tot 100 ton de ontheffingsaanvragen goed te keuren. Ontheffingsaanvragen voor zwaar transport over kunstwerken van Rijkswaterstaat, die boven de mandaat grens van de RDW vallen, moeten door Rijkswaterstaat beoordeeld worden.

Dit heeft Nobleo gedaan
Wij beoordelen, in opdracht van Rijkswaterstaat, alle ontheffingsaanvragen voor de transporten vanaf 150 ton en een deel van de ontheffingsaanvragen tussen 100 en 150 ton. Hierbij dienen de kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, onderdoorgangen en duikers, waar het transport overheen gaat, beoordeeld te worden. Resultaat van deze beoordeling is een goedkeuring of afkeuring van een ontheffingsaanvraag.

Periode
Juli 2022 – september 2023

Samen met het consortium ‘BAAK’ verzorgt Nobleo Bouw & Infra sinds de aanbestedingsfase het complete GWW ontwerp, inclusief bijbehorende en onderscheidende faseringsontwerp.

Bovendien verzorgt Nobleo Bouw & Infra een deel van het constructief ontwerp in de tijdelijke fase.