Knooppunt Emmen-West

De provincie Drenthe heeft opdracht gegeven om het knooppunt Emmen-West te reconstrueren. In het nieuwe ontwerp sluit de Rondweg Emmen (N391) aan op de N34. De N34 is voor dit project over een lengte van anderhalve kilometer verdubbeld. Met de herinrichting van het knooppunt verbetert de verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid.

Opdrachtgever
Project: Provincie Drenthe
Nobleo: Van Spijker Infrabouw (VSIB)

Het project
Bij knooppunt Emmen-West sluit de Rondweg Emmen (N391) aan op de N34. De gelijkvloerse kruising is omgebouwd tot een volwaardig knooppunt met nieuwe verbindingswegen. Ruim negen kilometer is aangepakt voor de nieuwe ongelijksvloerse verbindingswegen.

Voor lokaal verkeer is er een rechtstreekse verbindingsweg tussen Emmen en Erm, zonder aansluiting op de N34 en N391. Voor fietsers ligt er een vrij liggend fietspad naast.

Vier nieuwe viaducten zijn gebouwd, waarvan één vernieuwd. Ruim 35 duizend ton asfalt was nodig, waarvan grotendeels gerecycled asfalt

Dit heeft Nobleo gedaan
Nobleo Bouw & Infra heeft de wegfasering en bouwfasering visueel gepland en virtueel gebouwd met behulp van Synchro 4D. Hiermee hebben we de raakvlakken in tijd inzichtelijk gemaakt en de knelpunten die tijdens de uitvoering kunnen ontstaan voortijdig opgelost met elkaar. Door de verkeersstromen, faseringen, werkterreinen en het materieel in beeld te brengen en visueel mee te plannen is er een bouwbaar plan tot stand gekomen, dat heeft gezorgd voor een vlekkeloze uitvoering buiten.

Speciaal onderdeel waarbij wij hebben ondersteund met onze 4D werkvoorbereiding is het inrijden van een groot dek van het kunstwerk voor de verbreding van de N34 met speciale voertuigen voor zwaar transport (SPMT’s) vanaf de voorbouwlocatie op zijn definitieve plek.

Om tot het 4D model te komen zijn de volgende werkzaamheden verricht:

 • Opstellen van een volledig omgevingsmodel inclusief hoogspanningstracé;
 • Uitwerking verkeersmaatregelen en verkeersstromen per verkeersfase;
 • 3D ontwerp van de tijdelijke situaties tijdens uitvoering, bestaande uit:
  • Gefaseerde ophogingen t.b.v. eindsituatie
  • Verschillende bouwplaatsen t.b.v. de Fly-Over en Viaduct Klinkmolen 2
  • Grondwerk t.b.v. werkniveau’s
  • Hellingbanen t.b.v. materieel
  • Opstelplaatsen materieel
  • Werk in- en uitritten
  • Ruimtereservering ondersteuningsconstructies
 • 3D ontwerp tijdelijke bypass N34 i.v.m. raakvlak ondersteuningsconstructies Fly-Over;
 • Volledige animatie van het inrijden van het dek van Viaduct Klinkmolen 2;
 • Koppelen van alle gemaakte 3D modellen en aangeleverde 3D modellen (ontwerp eindsituatie) aan de aangeleverde planning
  • Iteratief proces van verwerken opmerkingen en terugkoppelen van aanpassingen aan de planning om tot een sluitend 4D model te komen

Projectfase: UO/ Werkvoorbereiding
Periode: 2020

Nobleo Bouw & Infra heeft de wegfasering en bouwfasering visueel gepland en virtueel gebouwd met behulp van Synchro 4D.

Speciaal onderdeel waarbij wij hebben ondersteund met onze 4D werkvoorbereiding is het inrijden van een groot dek van het kunstwerk.

Door de verkeersstromen, faseringen, werkterreinen en het materieel in beeld te brengen en visueel mee te plannen is er een bouwbaar plan tot stand gekomen, dat heeft gezorgd voor een vlekkeloze uitvoering buiten.