N383 bij Marsum

Provincie Fryslân wil de N383 bij Marsum veiliger maken, maar tegelijk de doorstroming van het verkeer verbeteren. Na de aanleg van de Haak om Leeuwarden en de Noordwesttangent naar Stiens is het drukker geworden op de N383 bij Marsum. De rotonde kan de verkeersdrukte niet aan en dit zorgt voor opstoppingen. Na grondig onderzoek is in samenwerking met gemeente Waadhoeke en Rijkswaterstaat een ontwerp gemaakt voor een turborotonde, een fietstunnel en een bypass naast de bestaande afrit van de N31. Nobleo Bouw & Infra heeft van KWS Infra opdracht gekregen voor de ontwerpactiviteiten, voor zowel het GWW als Civiel Ontwerp.

Opdrachtgever
Project: Provincie Friesland
Hoofdaannemer: KWS Infra Leek

Het project
Op de N383 is een verkeersafwikkelingsprobleem ontstaan na openstelling van de Noordwesttangent en Haak om Leeuwarden. De rotonde Marsum kan de huidige hoge verkeersintensiteit tijdens de spitsperioden niet goed verwerken. Hierdoor ontstaat congestie en ontstaan gevaarlijke situaties door terugslag van de congestie van de N31 (vanuit Leeuwarden) en de N383 (vanuit Berlikum). Daarnaast kent de fietsoversteek bij de rotonde Marsum verschillende probleembeelden.

Concreet betekent dit dat het project N383 turbo-rotondes Marsum het ontwerp en de uitvoering van aanpassingen aan de N383 met een turborotonde en een fietstunnel omvat. Dit project bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Ontwerp en realisatie turborotonde in de N383;
  • Ontwerp en realisatie fietstunnel onder de N383;
  • Ontwerp en realisatie aanpassingen aan N383 en omliggende wegen.

Dit heeft Nobleo gedaan
Nobleo Bouw & Infra heeft van KWS Infra opdracht gekregen voor de ontwerpactiviteiten van zowel GWW als Civiel, voor het project N383 Marsum (net ten westen van Leeuwarden). Voor het civiele deel betreft dit een te realiseren fietstunnel. Het GWW deel omvat het vervangen van asfalt, het realiseren van een bypass zodat afrit 22 van de N31 beter kan leegstromen en het ombouwen van een normale rotonde naar een turbo rotonde.

Het gehele ontwerp verzorgen we met een team Nobleanen, aangevuld met enkele externe adviseurs.

Projectfase: Realisatiefase
Periode: Onze activiteiten vonden plaats van week 33-2021 t/m week 6-2022.

Neem contact op

Dit bijzondere project bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Ontwerp en realisatie turborotonde in de N383;

  • Ontwerp en realisatie fietstunnel onder de N383;

  • Ontwerp en realisatie aanpassingen aan N383 en omliggende wegen.

Met een team Nobleanen hebben we het gehele GWW en Civiele ontwerp gemaakt!