N59 Energy Highway

De N59 is één van de belangrijkste wegen tussen de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Er wordt gewerkt aan een verkeersveiligere en duurzamere N59, met speciale aandacht voor ecologie en verkeersdoorstroming.

Nobleo Bouw & Infra heeft het verkeersmanagement voor Provincie Zuid-Holland tijdens de aanbestedingsfase van het project verzorgd. Door middel van een verkeerskundig haalbaarheidsonderzoek, verschillende berekeningen en afstemming met betreffende partijen hebben wij een verkeersplan met bijbehorende verkeersmaatregelenrekeningen opgesteld.

Opdrachtgever
Project: Provincie Zuid-Holland

Het project
Op de N59 tussen knooppunt Hellegatsplein en de kruising bij de Schaapsweg zullen de rijbanen fysiek gescheiden worden. Dit is het drukste deel van de N59. Het scheiden van de rijbanen verbetert de verkeersveiligheid!

Frontale ongevallen zullen in de nieuwe situatie voorkomen worden. Het realiseren van de rijbaanscheiding van de N59 vindt plaats in combinatie met een volledige afsluiting van de N59 in augustus 2023. Dit zal gelijktijdig plaatsvinden met de Renovatie en afsluiting van de Heinenoordtunnel (A29), wat zorgt voor extra uitdagingen.

Het project is een samenwerking tussen Provincies Zuid-Holland en Zeeland, Rijkswaterstaat, gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, en vele partners.

Dit heeft Nobleo gedaan
Voor de aanbestedingsfase hebben we een verkeerskundig haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te analyseren of de N59 volledig dicht moet of gefaseerd open kan blijven. Daarbij hebben we gekeken of deze werkzaamheden gelijktijdig met het project Renovatie Heinenoordtunnel uitgevoerd kunnen worden.

We hebben verkeersmodelberekeningen laten uitvoeren en de resultaten afgestemd met wegbeheerders, nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer om te komen tot een gedragen verkeersplan.

Op basis van de analyse en het opgestelde verkeersplan heeft Nobleo de verkeersmaatregelentekeningen uitgewerkt. Deze producten zijn als contractstukken aangeleverd tijdens de aanbesteding.

Projectfase: Aanbestedingsfase
Periode: April – december 2022

Neem contact op

D.m.v. een uitgebreide verkeerskundig haalbaarheidsonderzoek kunnen we adviseren of de N59 volledig dicht moet of gefaseerd open kan blijven.

We hebben verkeersmodelberekeningen laten uitvoeren en de resultaten afgestemd met wegbeheerders, nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer om te komen tot een gedragen verkeersplan.

Benieuwd wat we allemaal nog meer doen op het gebied van Verkeersmanagement? Bekijk onze pagina Verkeer!

Ron van den Bergh
Verkeer Nobleo

Door uitgebreid onderzoek en goede communicatie komen we tot een gedragen verkeersplan

Ron van den Bergh – Verkeersmanager & Verkeersveiligheidsauditor