Zuidasdok

Constructies Infra

Zuidasdok is een groot infraproject, bedoeld om de bereikbaarheid van de Zuidas en de noordelijke randstad te verbeteren, zowel over de weg als met het openbaar vervoer.

Het project bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

  • De verbreding van vier naar zes rijstroken en het ondergronds brengen van de Rijksweg A10 Zuid;
  • De herinrichting van verkeersknooppunten Amstel en De Nieuwe Meer
  • Het uitbreiden en vernieuwen van het station Amsterdam Zuid;
  • Het opnieuw inrichten van het stationsgebied.

De voorbereidende werkzaamheden voor Zuidasdok zijn in 2018 van start gegaan. In 2019 start de daadwerkelijke bouw en in 2028 is het project gereed.

Neem contact op

In opdracht van het consortium ZuidPlus verzorgt Nobleo Bouw & Infra het constructief ontwerp van diverse onderdelen van het project, zoals de Schinkelbruggen, aanpassing van de Knooppunten en het ontwerp van de Geluidsschermen.

Matthijs Somhorst

Uitdagend project maar succesvol geslaagd

Matthijs Somhorst – Afdelingsmanager